โรคบิด

  

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

โรคบิด

โรคบิด ที่สำคัญมีอยู่ 2 ชนิด คือ อมีบิค หรือ บิดมีตัว เกิดจากเชื้ออมีบา และเชื้อแบซิลลารีหรือ บิดไม่มีตัว เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

อาการ

        อาการโดยทั่วไปของบิด ได้แก่ อุจารระร่วง ต่อมาจะมีอาการบิด คือปวดท้อง ปวดถ่วง ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือด และอาจมีอาการช็อกร่วมด้วย

การป้องกัน

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนจับต้องหรือรับประทานอาหาร

2. ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้ม น้ำประปา น้ำผสมผงปูนคลอรีน

3. รับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ควรงดเว้นอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆและอาหารของหมักดอง

4. ล้างผักสด ผลไม้ให้สะอาด และแช่ในน้ำที่ผสมผงปูนคลอรีน อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนรับประทาน

5. ล้างภาชนะถ้วยชามด้วยน้ำสะอาด หรือลวกภาชนะด้วยน้ำเดือดก่อนใช้

6. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

7. พยายามกำจัดแมลงวันและแหล่งเพาะพันธุ์

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.