หมวดพลานามัย

 

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

                               

                                                                   

 

    สวัสดีค่ะ...ผู้สนใจในสุขภาพของตนเอง 

         เว็บนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อที่เราจะได้ "ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพ" โดยไม่มองข้ามสิ่งต่าง ๆ ในร่างกายเรา ทำให้สามารถปัองกัน และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ปราศจากโรคภัยนานาได้

 

                     

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากหมวดพลานามัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและรูปภาพจาก  Internet

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.