โรคสตรี

  

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

 

 โรคที่สตรีมักเป็น

        โรคที่สตรีมักเป็น  จะมีหลัก ๆ ที่เป็นกันบ่อย ๆ ประมาณ   4-5  โรค    ซี่งมักเกิดจากการไม่รักษาความสะอาด  หรือมีภูมิต้านทานน้อย  ทำให้เกิดโรคได้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.