สุขอนามัย

  

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

  "เดินสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไป และพึงปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ งดเว้นในสิ่งที่ควรงด"

ความสมดุลในสิ่งต่อไปนี้

คือ   ความสุข  และ

ความไพบูลย์ของชีวิต

                           การบริโภค

        อาหารสะอาด

                             หลีกเลี่ยงเชื้อโรคและพยาธิ โดยกินอาหารที่สุกไม่มีแมลงวัน สัตว์นำโรค หรือสารพิษมาเกี่ยวข้อง กินให้พอดี ทั้งคุณภาพและปริมาณไม่มากไม่น้อย

อย่ากินไขมัน ของเค็ม และ ของหวานมากนักหลีกเลี่ยง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด

 

                                  การออกกำลังกาย

                              ถ้าคนเราไม่ออกกำลัง ร่างกายก็จะเสื่อมหรือมีโรคต่างๆตามมา เช่น กล้ามเนื้ออ่อนล้า   การประสานงาน ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อไม่ดี เครียด อ้วน น้ำหนักเกินทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคข้อและกระดูก ตลอดจน โรคแห่งความเสื่อมสังขารต่างๆเกิดขึ้นได้ง่าย ควรออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและร่างกายของท่านสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร

   

                                   การพักผ่อน

                               การหลับนอน เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด  งานอดิเรกบางอย่าง   เช่น   ปลูกต้นไม้  อ่านหนังสือ   การฟังดนตรีที่ เหมาะสม ฯลฯ   อาจเป็นการพักผ่อนที่ดีได้   การพักผ่อนในธรรมชาติที่เงียบสงบปราศจากมลภาวะจะส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของท่านอย่างดียิ่ง

 

                                   สิ่งแวดล้อม

                               ความสกปรกรกรุงรัง   สิ่งแวดล้อมที่เลวทั้งหลายบั่นทอนชีวิต   สิ่งแวดล้อมที่เลวหรือดีนั้น  ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ เราสร้างขึ้นเกือบทั้งสิ้น  อากาศเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย เสียงอึกทึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและทำลายตัวเราเอง พึ่งหลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะต่อไปนี้และหาทางกำจัดเป็นวิธีที่ดีที่สุด  ถึงแม้จะพัฒนาวัตถุไปเพียงใดก็ตาม   จิตใจมนุษย์ยังร่ำร้องหาธรรมชาติที่สงบและสวยงาม ที่ใดมีต้นไม้ใหญ่  และมีน้ำเป็นบริเวณกว้างมีธรรมชาติที่สงบร่มเย็น ที่นั่นส่งเสริมสุขภาพจิต

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.