โรคติดต่อ

  

HomeAbout Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

 

 โรคติดต่อ

มีอยู่     22     โรคดังนี้

 • ตาแดง
 • หูอักเสบ
 • ไข้ตัวร้อน
 • ชัก
 • ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
 • วัณโรค
 • หลอดลมอักเสบ
 • หัด
 • หัดเยอรมัน
 • สุกใส
 • คอตีบ
 • ไอกรน
 • โปลิโอ
 • คางทูม
 • บาดทะยัก
 • ไข้เลือดออก
 • สมองอักเสบ
 • โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหาร
 • อุจจาระร่วง
 • บิด
 • ไวรัสตับอักเสบ  เอ
 • ไวรัสตับอักเสบ  บี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.