พรรณไม้ในวรรณคดี

    

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

           

 

       
          " 
อัญชันเรียกอัญขัน                  ทาคิ้วมันกันเฉิดปลาย
     ชำเลืองเยื้องตาชาย                        ชายชมนักมักแลตาม
           อัญชันคนึงอ่าเจ้า                     โฉมฉาย
     คิ้วเคลือบมันกันปลาย                     เฉิดช้อย
     ชำเลืองเยื้องตาชาย                        เนืองนั่ง
     ชมเพลินเดิรคล้ายคล้อย                 บ่ายหน้าแลตาม "

                        (นิราศธารโศก เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์)

   

                 กล้วยไม้ไต่ไม้ข้าง                      รัถยา
        ส่งกลิ่นตระหลบมา                             เฟื่องฟุ้ง
        กลกลิ่นขนิษฐนา-                                รีรัตน์  เรียมเอย
        หอมตระหลบอบมุ้ง                           รุ่งเช้ายังหอม ฯ

(โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5)

 

จะเห็นได้ว่านักกวีทั้งหลายได้แต่งโคลง กลอน ที่มีชื่อพรรณไม้หลายหลากชนิดอยู่ในคำประพันธ์

ก็เพื่อให้มีความไพเราะ และสามารถจินตนาการตามคำประพันธ์ได้

บ้างก็เปรียบกับหญิงที่รัก  บ้างก็เปรียบกับอารมณ์ของนักประพันธ์

ผู้จัดทำจึงได้จัดทำ web ดอกไม้ที่พบในวรรณคดี

และรวมคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนที่เกี่ยวกับดอกไม้นั้น ๆ ขึ้น

เพื่อความรู้ และให้ความเพลิดเพลินไปตามคำประพันธ์นั้นด้วย

 

 

วรรณคดีไทยที่กล่าวถึงพรรณไม้
1. บทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
2. รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
3. เงาะป่า พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕
4. มหาชาติคำหลวง พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
5. นิราศทองแดง พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
6. นิราศธารโศก พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
7. ลิลิตตะเลงพ่าย พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
8. มันธนะพาธา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
9. พระมาลัยคำหลวง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
10. กาพย์เห่เรือ บทประพันธ์ของนายฉันท์ ขำวิไล
11 .เรื่องสามกรุง พระราชนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
12.โคลงโลกนิติ สมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศร
13.ขุนช้างขุนแผน สุนทรภู่
14. โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5
15. ลิลิตพระลอ
16. สมุทรโฆษคำฉันท์ของพระมหาราชครูสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        ฯลฯ

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.