กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

หน้าที่ของบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
บุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ :
(1) ด้านเทคนิค :
1) นักออกแบบคอมพิวเตอร์ 2) วิศวกรคอมพิวเตอร์
3)
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
(2) ด้านสนับสนุน :
1) ตัวแทนจำหน่าย 2) วิศวกรและช่างเทคนิคระบบ
3)
นักเขียนข้อมูลทางเทคนิค 4) นักอบรม 5) นักการตลาด
ความรู้ของบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ควรมี
ปัญหาของบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.