ผู้จัดทำ
Homeผู้จัดทำพระคุณครูคุณหมอพ่อค้าแม่ค้าทหารตำรวจชาวสวนชาวนาทดสอบ

  

 จัดทำโดย

เนื้อเรื่อง  รูปภาพ - นางเดือนฉาย สว่างแสง
รูปแบบ - นายประเวช สว่างแสง
คำแนะนำ - ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สงสัย - แนะนำ - ติเตือน - คำชม prawet999@thaimail.com , prawet.sw@chaiyo.com
 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยนายประเวช สว่างแสง
โรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Copyright (c) 2003 Prawet Swangsang. All rights reserved.