ภาษาต่างประเทศ

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Adveb

 
 
Adj 

Test

 
test 

Adjective

 
 
 
 

Preposition Exercise

1) The book is ...................... the schoolbag?
  1. on
  2. in
  3. in front of
  4. between

2) John sits ............................... Peter and Sam?
   1. under
   2. over
   3. between
   4. near

3) Our teacher prohibited us ...........................smoking?
   1. from
   2. into
   3. at
   4. about

Infinitive & Gerund Exercise

 

1) We will .......................Thongchai tonight.
   a. see
   b. to see
   c. seeing
   d. seen

2) She might ................to the martket.
   a. gone
   b. to go
   c. going
   d. go

3) They watched Jackson ...................songs in this concert.
   a. to sing
   b. sings
   c. sing
   d. sang

Preposition 4

 

Preposition  อื่นๆ

Preposition 3

 

Preposition of Direction คือ คำบุพบทบอกทิศทาง

Preposition 2

 Preposition of Position หรือ  Preposition of Place คือ คำบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่

Preposition 1

Prepositions of time

 1. At ใช้กับจุดย่อย ๆ ของเวลา วันหรือระยะเวลาที่เป็นเทศกาลประจำปี ตัวอย่างเช่น
- He is coming back at 9 o'clock.
- She went to bed at midnight.
- We visit our parents at weekends.
- We are having a party at night.

Gerund 4

กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมายเหมือนกันได้แก่คำว่า
hate        เกลียด
love        รัก
like         ชอบ
prefer     ชอบมากกว่า
begin      เริ่มต้น
start        เริ่มต้น
continue ดำเนินต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์