ภาษาต่างประเทศ

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

หาดไว่ทัน หรือ เดอะบันด์

รูปภาพของ minttd

หาดไว่ทัน หรือ เดอะบันด์
The Bund (Waitan)

correct1

 
 
 
 

wrong1

 
 
 
 
 
 
 

exercise

  

แบบฝึกหัด10

 

แบบฝึกหัด9

9.We went______ at the pool last saturday.
a. swim            b. swam       c. to swimming        d. swimming

แบบฝึกหัด8

8.I can't stand_____ the sane word many times.
a. repeat        b. repeats       c. repeating        d. repeated

แบบฝึกหัด7

7.The book_____from the bookstore is about Japanese history.
a. bought        b. buying     c. was bought        d. has been bought

แบบฝึกหัด6

6.The idea came to me while I ____ to the office one day.
a. drove        b. drive    c. was driving        d. has driven

แบบฝึกหัด5

5.I'm getting tired. I ____ this car since 8.00 a.m.
a. am driving        b. had driven     c. drove        d. have been driving

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์