วิทยาศาสตร์, ช่วงชั้น 2 (ป.4-6)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

จันทรุปราคาบางส่วน : 5 กรกฎาคม 2544

รูปภาพของ ssspoonsak

จันทรุปราคาบางส่วน : 5 กรกฎาคม 2544

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

เรามักพบว่ามีจันทรุปราคาเกิดขึ้นใกล้กับวันที่เกิดสุริยุปราคา ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

จันทรุปราคาเต็มดวง : 9/10 มกราคม 2544

รูปภาพของ ssspoonsak

จันทรุปราคาเต็มดวง : 9/10 มกราคม 2544

มกราคม 2544 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

จันทรุปราคา 17 สิงหาคม 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

จันทรุปราคา 17 สิงหาคม 2551

3 สิงหาคม 2551 วรเชษฐ์ บุญปลอด

ปีนี้มีจันทรุปราคาที่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทยเพียงครั้งเดียว เกิดในคืนวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ถึงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551 พื้นที่บางส่วนของดวงจันทร์เท่านั้นที่เคลื่อนผ่านเงามืดของโลก เราจึงเรียกว่าจันทรุปราคาบางส่วน

การเกิดจันทรุปราคา (Lunar Eclipse) พ.ศ. 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

ท้องฟ้าเดือนสิงหาคม 2551

จันทรุปราคาเต็มดวง : 16 กรกฎาคม 2543

รูปภาพของ ssspoonsak

จันทรุปราคาเต็มดวง : 16 กรกฎาคม 2543

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

การเกิดจันทรุปราคา (Lunar Eclipse) ปี 2551-2555

รูปภาพของ ssspoonsak

การเกิดจันทรุปราคา (Lunar Eclipse) ปี 2551-2555

จันทรุปราคา พ.ศ. 2551-2555

4 สิงหาคม 2551 วรเชษฐ์ บุญปลอด

รวบรวมผลการพยากรณ์การเกิดจันทรุปราคาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยนายวรเชษฐ์ บุญปลอด

 

การเกิดจันทรุปราคา (Lunar Eclipse) ก่อนปี 2550

รูปภาพของ ssspoonsak

การเกิดจันทรุปราคา (Lunar Eclipse) ก่อนปี 2550

เหตุการณ์ปรากฎบนท้องฟ้าตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2550 ที่สำคัญมีดีงนี้

ลำดับการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง Phases of Total Lunar Eclipse

รูปภาพของ ssspoonsak

ลำดับการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง

Phases of the 2000 Total Lunar Eclipse
Totality is embraced by the partial phases of the 2000 total lunar eclipse.
The composite was assembled from three separate exposures using Adobe Photoshop.
The total lunar eclipse of 2000 Jan 20-21 was widely visible from the USA.
AstroPhysics 120 EDT Refractor (5" F/6) + AP 2X Barlow, Kogak Royal Gold 100, f/12

ประเภทของจันทรุปราคา

รูปภาพของ ssspoonsak

 ประเภทของจันทรุปราคา มี 3 ประเภทคือ

1. ถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามัวของโลก ก็จะเกิด จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral eclipse) ดวงจันทร์จะลดความสว่างลงเล็กน้อย คล้ายมีเมฆบางๆ มาบังดวงจันทร์ซึ่งสังเกตได้ยากมาก


ภาพ :www.mreclipse.com/Special/LEprimer.html

ปัจจัยในการเกิดจันทรุปราคา

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัจจัยในการเกิดจันทรุปราคา

            จันทรุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกัน 5 องศา ในการเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทร์จะต้องอยู่บริเวณจุดตัดของระนาบวงโคจรทั้งสอง และต้องอยู่ใกล้จุดตัดนั้นมาก จึงจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงหรือจันทรุปราคาบางส่วนได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์