ห้องเรียนออนไลน์ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

 

 


 

   

   

   

    

   

    

  

   

 


ผลงานครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ประเภทสื่อเว็บเพจ
กำลังรวบรวม


ผลงานครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ประเภทสื่อออนไลน์
กำลังรวบรวม

 

 

กำลังรวบรวม
  • วัดยานนาวา
  • พุทธภูมิสู่สวรรณภูมิ ปัจจุบันนี้ ชาวไทยจำนวนไม่น้อย เริ่มสร้างค่านิยมใหม่ ในการอุทิศตน ทำงานเพื่อสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเพื่อผู้อื่น คนเหล่านี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทย ในการนำหลักธรรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคม นับเป็นข่าวดี ที่มีแนวโน้มว่า คนกลุ่มนี้ออกมาทำหน้าที่จิตอาสากันมากขึ้นเรื่อยๆ ออกกอาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น.
    1. ตอนที่ 1
  • ดอกบัวบาน "ครูผู้มีแต่ให้" รายการดอกบัวบาน ตอน "ครูผู้มีแต่ให้ ทางสถานีโทรทัศน์ DLTV 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 รายการที่นำเสนอบุคคลที่น่ายกย่อง หรือบุคคลที่ประกอบด้วยคุณงามความดี บุคคลที่ดำเนินชีวิตบนหลักธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน เวลา 30 นาที ออกอากาศวันจันทร์ 16.00-16.30 น. , 22.00-22.30 น.