การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

รูปภาพของ acskumthorn

Smileการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในลักษณะต่างๆ 

   1. การตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นสิ่งเร้า

      สัตว์บางชนิดสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสง เช่น