รับสมัครครูอนุบาลและประถมศึกษา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสิทธาภัทร์ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษา  ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตร English Programme เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักสูตรการสอนที่มุ่งพัฒนาอารมณ์ ความพร้อมต่อการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีความสุข   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child-Centered)  เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  ติดต่อ 075-324-444, 075-344-663, 089-729-4769, 088-758-1335  hrsitapatr@gmail.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 143 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrwipawinee
  • sss 29903