รับสมัครครูอนุบาลและประถมศึกษาทุกสาระวิชา

โรงเรียนสิทธาภัทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึง ประถมศึกษา ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตร EnglishProgramme เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักสูตรการสอนที่มุ่งพัฒนาอารมณ์ความพร้อมต่อการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีความสุข   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child-Centered)  เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  ติดต่อ 075-324-444, 081-621-8532

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 191 คน กำลังออนไลน์