เพศศึกษา9

 การสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน

       เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพื่อนจะมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึกในทุกอารมณ์ เมื่อมีความสุขความทุกข์ ปัญหาความรัก หรือความเครียดในเรื่องการเรียน เป็นต้น หลักการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนที่สำคัญดังนี้

 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพยายามยุติความขัดแย้งนั้นด้วยสันติวิธี
 • มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น
 • ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นของเพื่อน
 • สนใจดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกและความต้องการของเพื่อน
 • รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
 • มีความเป็นยตัวของตัวเองที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อน ทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

        การสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก จึงต้องอาศัยทักษะต่างๆ ซึ่งมีหลักโดยทั่วไปดังนี้

  •  ทักทาย พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร
  • พูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปเพื่อสร้างความคุ้นเคย
  • ให้ความสนใจต่อผู้ฟัง

    ทักษะการสื่อสาร

         การสื่อสารเป็นการติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันชีวิตจะมีความสุขเมื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อน  ครอบครัว  และบุคคลในสังคม  ทักษะการสื่อสารที่แสดงถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลที่สำคัญดังนี้

   •  ทักษะการพูด  เป็นทักษะการสื่อสารที่จำเป็นเหมือนดังสุภาษิตไทยที่ว่า  "ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท"
  • เปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา
สร้างโดย: 
มณีรัตน์ อุ่นจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์