เพศศึกษา6

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ทำงานในกองบก.หนังสือพิมพ์ กำแพงเพศ  ซึ่งเป็นผลงานของทีมนักข่าวเยาวชน เพื่อเผยแพร่ข่าว บทความ และข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ในงานประชุมวิชาการเพศศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้เขียนได้ทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆ เพื่อศึกษาถึงความรอบด้านของการนำเสนอ เรื่องเพศ ในหนังสือพิมพ์กำแพงเพศ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ผู้เขียนได้พบผลการศึกษาที่น่าสนใจ และเห็นว่าน่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังในการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้เขียนได้กำหนดกรอบการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหาหนังสือพิมพ์กำแพงเพศออกเป็น ๗ ด้าน ซึ่ง ๖ ด้านแรกเป็นเนื้อหาในเรื่อง เพศศึกษารอบด้าน คือ พัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์ สัมพันธภาพกับผู้อื่น ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ และสังคมและวัฒนธรรม ส่วนด้านที่ ๗ คือ การทำงานเพศศึกษา

เมื่อศึกษาปริมาณพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเพศ โดยวัดขนาดเป็นตารางเซ็นติเมตร ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการผลิต กำแพงเพศ

สร้างโดย: 
มณีรัตน์ อุ่นจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์