อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย : อารยธรรมอินเดีย

          อินเดียเป็นแหล่งกำเนิดลัทธิศาสนาต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา โดยศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่แพร่หลายทั่วไป และนิยมนับถือมากในราชสำนัก และหมู่ชนชั้นสูง ทำให้เกิดประเพณีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจรดพระนังคัล ประเพณีโกนจุก เป็นต้น ส่วนพุทธศาสนามีอิทธิพลในราชสำนักซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติตน คือ หลักทศพิธราชธรรม ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาประจำชาติของไทย เพราะไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ และมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของประชาชนมากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตาย โดยผสมผสานไปกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์อย่างแยกกันไม่ออก จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ประเพณีการเกิด การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน การตาย เป็นต้น

สร้างโดย: 
zervance

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์