อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย : แนวคิดต่างๆจากอารยธรรมอินเดียเข้ามาอยู่ในสังคมไทย

     ๒. การรับศาสนาพุทธเป็นหลัก เดิมกลุ่มคนไทยมีการนับถือศาสนาดั้งเดิมกล่าวคือนับถือ ผีประจำถิ่น ผีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ และพัฒนาเทพเจ้าขึ้นมา เพื่ออธิบายสิ่งที่เหนือความควบคุม รวมทั้งอธิบายความเป็นไปของโลก จากนั้นเมื่อกลุ่มคนไทยได้สถาปนาอาณาจักรขึ้น จึงได้รับศาสนาพุทธทั้งนี้การนับถือพุทธนั้นแพร่กระจายจากการเผยแพร่ศาสนาโดยพระสงฆ์ทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งคือการเชิญพระสงฆ์เข้ามาในอาณาจักร (อย่างกรณีอาณาจักรสุโขทัยที่เชิญพระจากเมืองนครศรีธรรมราช) และบางอาณาจักรก็รับผ่านจากอาณาจักรเดิมที่เก่าแก่กว่า ( กรณีอาณาจักรในภาคกลางที่รับศาสนาพุทธจากอาณาจักรทวาราวดี และมอญ ) หรือที่เข้ายึดได้ (ในกรณี พระยามังรายที่เข้าตีหริภุญชัยแล้วรับศาสนาพุทธเข้ามาในอาณาจักรล้านนา) การที่กลุ่มไทยทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาก็เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นศาสนาที่มิได้ห้ามหรือกีดกันความเชื่ออื่นๆ ทำให้เกิดการผสมผสานพุทธ พราหมณ์ ผี กันในสังคมและวัฒนธรรมไทยจวบจนปัจจุบัน ยังมีปัจจัยอื่นอีกคือกรณีที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเปิด ไม่ได้กีดกันการนับถือความเชื่อ หรือศาสนาอื่นใด และพุทธศาสนาเข้าถึงได้ง่าย ไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติด้วยการเรียกร้องจากศาสนามาก

 

สร้างโดย: 
zervance

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์