อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย : แนวคิดต่างๆจากอารยธรรมอินเดียเข้ามาอยู่ในสังคมไทย

     ๑. การรับแนวคิดของฮินดู สังคมไทยรับแนวคิดฮินดูมิใช่เป็นการรับจากแหล่งอารยธรรมโดยตรงแต่เป็นการรับผ่านอาณาจักรที่เดิมมีอำนาจอยู่แถบนี้ เช่น อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรพุกาม อาณาจักรจามปา เป็นต้น แนววัฒนธรรมเหล่านี้ได้นำไปปรับใช้สำหรับการปกครอง และสถาบันผู้นำ ( สถาบันกษัตริย์ ) เช่น แนวคิดเรื่องกษัตริย์ที่ทรงมีสร้อยพระนามว่า รามาธิบดี ซึ่งหมายความว่าทรงเปรียบดั่งเป็นพระนารายณ์ อาวตาลมาจุติเพื่อพิทักษ์แผ่นดินเฉกเช่นการอาวตาลของพระนารายณ์ในความเชื่อทางฮินดู ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาซึ่งอธิบายการเกิดโลกและสรรพสิ่ง โครงสร้างทางความคิดความเชื่อ รวมทั้งเทพและเทวดา

สร้างโดย: 
zervance

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์