เฉลย

 

เฉลย

                                         1. to abide by rules and regulations

                                         2. to attend the conference

                                         3. to be amused {at,by,with}

                                         4. to express our thanks

                                         5. to invent sth

                                         6. to quest for knowledge

                                         7. to be in debt        

                                         8. to make a decision

                                         9. to be excited by    หรือ    to be aroused from

                                         10. to commit a crime

                                         11. to apply for a job

                                         12. to concentrate on sth    หรือ     to concentrate upon sth

                                         13. to keep an open mind

                                         14. to be famous for

                                         15. to impair my reputation

                                         16. to commit adultery

                                         17. to gain

                                         18. to do

                                         19. to be delighted {at,by,in}

                                         20. to gain advantage

 

                               กลับสู่หน้าคำถาม

สร้างโดย: 
นางสาว วัณา รัตนสุมาวงศ์ และ นางสาว กนกอร วิทัศนานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์