เอเชียใต้


ประเทศปากีสถาน
            ขนาดเนื้อที่  ::  ประเทศปากีสถานมีอาณาเขตประมาณ  ๗๙๖,0๙๙  ตารางกิโลเมตร

            จำนวนประชากร  ::   ๘๔  ล้านคนเมืองหลวง   อิสลามาบัด

             ภูมิประเทศ   :: ภูมิประเทศปากีสถานลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา ซึ่งเกิดจากเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมาบรรจบกันได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากะมาโกราม  และเทือกเขาฮินดูกูช เป็นต้น   ยอดเขาสูงๆ มีอยู่ทั่วไป

              ภูมิอากาศ  ::   สภาพภูมิอากาศของประเทศปากีสถานแตกต่างกันออกไปตามสภาพที่ตั้ง  มีตั้งแต่อากาศร้อนจัดจนถึงอากาศหนาวจัดในตอนเหนือของประเทศ  ในตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและเย็นลงในฤดูหนาวส่วนทางตอนเหนือจะมีอากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว  จึงมีหึมะปลกคลุมอยู่ทั่วไปปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่มากนักยกเว้นทางตอนใต้ของประเทศติดกับ   ทะเลอาหรับจะมีฝนตกหนักเนื่องจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตกชุกในปลายฤดูร้อน

             ทรัพยากรธรรมชาติ  ::  ประชากรมากกว่าร้อยละ 75 เป็นชาวชนบทและดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศ  ผลิตผลส่วนใหญ่คือ ข้าวสาลี    ข้าวเจ้า  อ้อย  และฝ้าย   ส่วนการอุตสาหกรรมได้แก่  ผลิตภัณฑ์  อ้อย  น้ำตาล  ยาสูบ  เป็นต้น

สร้างโดย: 
ครูพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , แก้วตา เรือนอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์