วัยรุ่รกับเพศศึกษา


      เพศศึกษา เป็นคำซึ่งมีความหมายกว้างมาก แต่คนส่วนใหญ่มักให้ความหมายไปในด้านเดียวคือ หมายถึง เพศสัมพันธ์ ดังนั้นเราจึงควรมาทำความเข้าใจคำว่าเพศศึกษากันใหม่ โดยอ้างอิงจากหนังสือประกอบการศึกษาเรื่องเพศศึกษา เช่น

 • จาก Dictionary of Education ได้ให้ข้อจำกัดความของ "เพศศึกษา" ไว้ดังนี้คือ
  1. การศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการและปัญหาของการสืบพันธุ์
  2. การศึกษาที่มุ่งจัดให้บุคคลเข้าใจเรื่องเพศ การควบคุมพฤติกรรม ทางเพศและแรงขับทางเพศ
  3. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และปัญหาของบุคคลและกลุ่มซึ่งมา จากความจริงทางด้านชีวภาพว่า มนุษย์มี 2 พวก คือ ผู้ชายและ ผู้หญิง

 • โดย นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี ได้กล่าวว่าเพศศึกษา หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ เป็นการศึกษาที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและจิตใจของแต่ละเพศ ซึ่งจะทำให้บุคคลคบหาสมาคมกันได้อย่างดี ทั้งในระหว่างเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม รู้จักตนเองและเพื่อนมนุษย์ มีมรรยาทหรือพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ
   
 • โดย Killander ได้ให้ความหมายของเพศศึกษาไว้ว่า เพศศึกษา หมายถึง มาตรการทางการศึกษาทั้งที่ช่วยเหลือเตรียมเยาวชนให้พร้อมกับการที่จะต้องเผชิญปัญหาชีวิต โดยมีแกนกล่างสำคัญมาจากสัญชาตญาณทางเพศ (Sex instinct) และสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องประสบตลอดช่วงชีวิตของเขา
   
 • นอกจากนี้ยังมี Burt และ Brower ได้ให้ความหมายของเพศศึกษาไว้ว่า เพศศึกษา หมายถึง การศึกษาเพื่อความรัก (Sex Education as Education for Love) เพราะพวกเขาเชื่อว่าความรักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางพฤติกรรมทางเพศ โดยทำการจำแนกความรักออกไปตามแนวคิดของอีริก (Eric)
สร้างโดย: 
เด็กหญิง นุสรา กลิ่นจำปา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์