วัรรุ่นกับเพศศึกษา

                                        การจำแนกความรักออกไปตามแนวคิดของอีริก

            ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

  1. ความอุตสาหะ (Lobor) ความรักจะต้องประกอบไปด้วยความเต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจให้กับคนรักของตน
  2. ความรับผิดชอบ (Responsible) ความรักจะต้องประกอบไปด้วยความสามารถในการประเมินและความควบคุมสถานการณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมจะให้ความช่วยเหลือต่อคนรักของตนตลอดเวลา ซึ่งคู่รักจะปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และร่างกายของมนุษย์ดีมากน้อยเพียงใด
  3. ความเคารพ (Respect) ความรักจะต้องประกอบไปด้วยความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน ไม่แก่งแย่งและเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
  4. ความเข้าใจ (Understanding) ความรักจะต้องประกอบไปด้วยความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกัน พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก ๆ พยายามทบทวนดูว่า ถ้าต้องเกิดมาเป็นเพศตรงข้ามบ้างแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร
จากคำนิยามดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่า เพศศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องราวทางเพศ ในด้านกลไกการทำงาน การเปลี่ยนแปลงความต้องการ และผลสืบเนื่องจากเปลี่ยนแปลงและความต้องการจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา สุขภาพจิต เศรษฐกิจ อันที่จะให้บุคคลได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
สร้างโดย: 
เด็กหญิง นุสรา กลิ่นจำปา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์