บทบาทของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ eye_eim

บทบาทของคอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบการทำงานของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แล้ว คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดพัก  งานที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ  และทำงานบางอย่างที่มนุษยไม่สามารถทำได้อีกด้วย  นอกจากนี้ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยังใช้งานง่ายและราคาถูกกว่าในอดีต  คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทต่อการทำงานในทุกด้าน  บทบาทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามการทำงานและองค์การที่ใช้งาน ดังนี้

1. บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 3 ลักษณะ คือ

- ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยแหล่งความรู้ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ยสอน(CAI) และ E-Learning

- ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยนิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนอข้อมูลและการบรรยายประกอบการแสดง Presentation บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

- ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารของสถานศึกษาในระดับต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและผู้เรียน การประมวลผลคะแนนของผู้เรียน งานด้านงบประมาณของสถานศึกษา และการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษาให้แก่ผู้สนใจทางเว็บเพจหรือแผ่นซีดีของสถานศึกษา

สร้างโดย: 
eye_eim

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์