การเขียนบรรณนุกรมจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Phainon  ชื่อเรื่อง สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการณ์ประเทศไทย

แหล่งที่มา www.horauranian.com  ปีพ.ศที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

phainon.//สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการ์ณประเทศไทย//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.horauranian.com.//.2554.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Juninlla ชื่อเรื่อง เมื่อผมเป็นออทิสติก

แหล่งที่มา www.soccersuck.com ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

Juninlla.//เมื่อผมเป็นออทิสติก//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.soccersuck.com.//.2554.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Berry ชื่อเรื่อง แก้เผ็ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ

แหล่งที่มา www.dek-d.com ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

Berry.//แก้เผ็ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.dek-d.com.//.2554

บรรณนุกรมบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด3เรื่อง

Phainon.//สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการณ์ประเทศไทย.//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.horauranian.com.//2554.,Juninlla.//เมื่อผมเป็นออทิสติก.//(ออนไลน์).แหล่งที่มาwww.soccersuck.com.//2554.,Berry.//แก้เผ้ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ.//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.dek-d.com//2554.

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์