การเขียนบรรณนุกรมจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Phainon  ชื่อเรื่อง สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการณ์ประเทศไทย

แหล่งที่มา www.horauranian.com  ปีพ.ศที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

phainon.//สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการ์ณประเทศไทย//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.horauranian.com.//.2554.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Juninlla ชื่อเรื่อง เมื่อผมเป็นออทิสติก

แหล่งที่มา www.soccersuck.com ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

Juninlla.//เมื่อผมเป็นออทิสติก//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.soccersuck.com.//.2554.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Berry ชื่อเรื่อง แก้เผ็ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ

แหล่งที่มา www.dek-d.com ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2554

บรรณนุกรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

Berry.//แก้เผ็ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.dek-d.com.//.2554

บรรณนุกรมบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด3เรื่อง

Phainon.//สุริยุปราคาแรกของปี2550กับเหตุการณ์ประเทศไทย.//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.horauranian.com.//2554.,Juninlla.//เมื่อผมเป็นออทิสติก.//(ออนไลน์).แหล่งที่มาwww.soccersuck.com.//2554.,Berry.//แก้เผ้ดพวกใช้ภาษาไทยวิบัติ.//(ออนไลน์).แหล่งที่มา www.dek-d.com//2554.

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 393 คน กำลังออนไลน์