WELCOME TO SAMUNPRAI

 

 

 

    รู้จักกับความหมายของคำว่า "สมุนไพร" 

คำว่า "สมุนไพร (herbs)"  มีคำจำกัดความได้หลายอย่าง  ขึ้นกับว่าใช้กับเนื้อหาอย่างไร  ทางด้านพฤกษศาสตร์  HERBS หมายถึงพืชมีเมล็ดที่ไม่มีแก่นไม้ (nonwoody)  และตายเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก  ทางด้านอาหาร  HERBS หมายถึงเครื่องเทศหรือผักที่ใช้แต่งรสหรือกลิ่นอาหาร  แต่ทางด้านยา HERBS มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง  คำจำกัดความที่ถูกต้องที่สุดของ HERBS คือ ยาที่มาจากพืช  ใช้รักษาโรคซึ่งมักเป็นโรคเรื้อรังหรือเพื่อทำให้บำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

อีกนัยหนึ่ง สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา ส่วนยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ และแร่ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือแปรสภาพ ส่วนการนำมาใช้ อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวกขึ้น

ด้านกฎหมายสมุนไพรยังจัดเป็นกลุ่มพิเศษ  คือ กลุ่มอาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  หากสมุนไพรใช้เพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการโรค  หรือใช้เสริมสุขภาพ (เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือป้องกันโรค)  จะจัดเป็นยา  อย่างไรก็ดีมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวนหนึ่งที่เป็นยาหรืออาหารหรือเป็นทั้งยาและอาหาร  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้

 ประโยชน์และโทษของสมุนไพร

- ใช้ให้ถูกชนิดจริง ๆ โดยเฉพาะการเรียกชื่อ ซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่น อาจซ้ำที่ทำให้เข้าใจผิดกัน
- ส่วนใดของสมุนไพรที่นำมาใช้ เช่นดอก ใบ รากเปลือก เมล็ด
ซึ่งจะออกฤทธิ์แตกต่างกัน ถ้าผิดส่วนต่าง ๆ เหล่านี้อาจไม่ได้ผลหรือบางกรณี
  อาจเป็นผลเสียก็ได้
- ขนาดหรือน้ำหนักที่ใช้ จะต้องเหมาะสมถูกต้องไม่มากหรือน้อยไป และที่สำคัญก็คือจะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดและชนิดของสมุนไพรอื่นที่ใช้ร่วม
- วิธีการใช้ ซึ่งหมายถึงการปรุง เช่นบางตัวต้องใช้สด ๆ บางตัวต้องดอง(เหล้า) บางตัวต้องต้ม ซึ่งก็มีรายละเอียดในเรื่องของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ด้วย
- ต้องใช้ให้ถูกกับโรค ว่าเป็นโรคอะไร ใช้สมุนไพรอะไร

สร้างโดย: 
น.ส.กลธิรา และ คุณครูกวิสรา ชาลาภคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์