ภาษาบาลี สันสกฤต

ภาษาบาลี-สันสกฤต

                

       

                                      

แหล่งที่มาของภาพ :

  http://widget.sanook.com/static_content/full/graphic/5f30483d19dac50e912ce34da371dd73_1209543812.gif

http://2.bp.blogspot.com/_92_9AnRU154/SZe_lTor5RI/AAAAAAAAAA8/dV-h_1OGy5A/s320/fontpk2.gif

การสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี

     1. ภาษาบาลีสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ โอ โอะ เอ

     2. ภาษาบาลีมีพยัญชนะ 33 ตัว แบ่งตามฐานที่เกิดได้ดังนี้

          ก.พยัญชนะวรรคมี 25 ตัว ได้แก่

          พยัญชนะวรรค/ฐาน 

          วรรคที่ 1 ฐานคอ ก ข ค ฆ ง

          วรรคที่ 2 ฐานเพดาน จ ฉ ช ฌ ญ

          วรรคที่ 3 ฐานปุ่มเหงือก ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

          วรรคที่ 4 ฐานฟัน ต ถ ท ธ น 

          วรรคที่ 5 ฐานริมฝีปาก ป ผ พ ภ ม ข        

          เศษวรรคมี 8 ตัว ย ร ล ว ส ห ฬ °

     3. ภาษาบาลีไม่มี ศ ษ

     4. คำทุกคำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกดและตัวตาม เช่น วัฑฒนา ฑ เป็นตัวสะกด ฒ เป็นตัวตาม ตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีจะเป็นไปตามกฏดังนี้     

     ก. พยัญชนะวรรคที่เป็นตัวสะกดได้ คือ ตัวที่ 1 3 5 

     ข. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 2 ตามได้

     ค. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้

     ง. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้

     จ. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ ตัวอย่าง

         ตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 ตาม เช่น สักกะ 

         ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 ตาม เช่น อัคคี

         ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 4 ตาม เช่น พยัคฆ์

         ตัวที่ 5 สะกด ตามได้ทุกตัว เช่น องก์ สังข์ สงฆ์ สัญญา

สร้างโดย: 
dddddddd

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์