อารยธรรมอินเดียโบราณ:สมัยจักรวรรดิ

รูปภาพของ lenneyuna

อารยธรรมอินเดียโบราณ

Ancient India Civilization

 

ขอขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก  http://images.north40commerce.com/TheAncientWeb/pop/9788854401679.jpg 

 

 

         

 • ารรุกรานครั้งใหม่ระยะศตวรรษที่ 2 และที่ 1 ก่อนคริสต์กาล
 •           ความเสื่อมและความแตกแยกในทางการเมืองภายหลังราชวงศ์โมริยะเสื่อมอำนาจ ทำให้อินเดียอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ เป็นโอกาศให้ผู้รุกรานจากภายนอกแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในอิเดียอีกระยะหนึ่ง ผู้เข้ามารุกรานครั้งนี้ได้แก่
             1.พวกกรีกที่อยู่ทางแคว้นบัคเตรีย ระยะนี้จักรวรรดิซีเรียซึ่งอยู่ใต้การปกครองของกรีก มี ซีลิวคัส เป็นหัวหน้าเกิดการแตกแยก แคว้นปาร์เธียน ได้แยกตัวออก และได้เข้ามารุกรานอินเดียทางแคว้นปัญจาบ พวกกรีกจากบัคเตีรยมี แอนติโอคัสเป็นหัวหน้า ในชั้นต้นได้ปกครองแถบแค้วนปัญจาบ ภายหลังขยายลงไปยังตอนล่างของแม่น้ำสินธุและเลยไปทางตะวันออก คือแถบแม่น้ำยมนาและแคว้นอโยธยา กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากคือพระเจ้าเมนันเดอร์ (Menander) หรือ พระเจ้ามิลินท์ (ในมิลินทร์ปัญหา ปี 125-95 ก่อนคริสต์กาล) ทรงได้รับการยกย่องในเรื่องความเฉลียวฉลาดกล้าหาญ

    เหรียญกษาปณ์ มีภาพพระพักษณ์ของพระเจ้ามิลินท์

    

     
             2.พวกซีเธียนและปาร์เธียน พวกซีเธียนเป็นพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์จากทะเลทรายโกบี ถูกพวกฮั่นจากมองโกลรุกไล่ลงมา ได้อพยพถอยร่นมายึดครองเอาแคว้นบัคเตรียจากกรีก ผ่านมาทางอัฟกานิสถาน และบาลูจิสถาน (เป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถาน ในปัจจุบัน) มายังตอนล่างของลุ่มแม่น้ำสินธุ ส่วนพวกปาร์เยนก็ได้เข้ามายังอินเดียโดยปราบปรามเข้ามาทางอัฟกานิสถาน พวกหนึ่งได้เลยลงไปทางใต้เรียกกันว่าพวก ปัลละวะ (Pallavas)

    ทหารม้าปาร์เธียน
    

            3.พวกกุษาณะ เชื่อกันว่าอพยพมาจากประเทศจีน เนื่องจากมีการอพยพและเคลื่อนย้ายของชนเผ่าต่างๆ ในภาคกลางของทวีปเอเชีย เป็นพวกเร่ร่อน เลี้ยงสัตว์  พวกนี้ได้อพยพมาจากแหล่งเดิม ในราวปี 165 ก่อนคริสต์กาล ได้ผ่านมาทางบัคเตรีย รับอารธรรมกรีกในบัคเตรีย อพยพผ่านอัฟกานิสถานเข้ามาในอินเดียในราวคริสต์ศวรรษที่ 1 ได้เข้าครอบครองทางงภาคตะวันตกเฉียงเหนือคือแค้วนคันธาระ มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนบนลุ่มแม่น้ำสินธุ มาจนจรดแม่น้ำนาร์บัค ทางตอนใต้ มีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่เมืองตักศิลา และมีเปษวาร์เป็นเมืองหลวง กษัตริย์ที่ทรงอานุภาพคือพระเจ้ากนิษกะ(Kanishka ค.ศ. 78-96) ผู้ทรงนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน และได้ทรงเผยแพร่พุทธศาสนานิกายมหายานไปทั่วบริเวณภาคเหนือ คือ จีน ทิเบต และญี่ปุ่น ทั้งนี้โดยอาศัยเส้นทางการค้าเป็นสำคัญ
            นักปราชญ์หลายคนยกย่องพระเจ้ากนิษกะ ในฐานะที่ทรงทำนุบำรุงศิลปวิทยาการด้านต่างๆ และลงความเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ตั้งมหาศักราชขึ้นเมื่อ ค.ศ. 78 ทรงทำนุบำรุงเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือมีการติดต่อค้าขายกับโรมันและเปลี่ยนสินค้าประเภทเครื่องเทศและไหม กับเหรียญกษาปณ์และเหล้าองุ่นจากพวกโรมันได้มีราชทูตอินเดียเข้ามาถวายพระราชสาส์นของพระเจากนิษกะ
            พระเจ้ากนิษกะทรงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในด้านการอุปถัมภ์พุทธศาสนา พระองค์ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ใหญี่ที่เมืองเปษวาร์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามและยังความมหัสจรรย์แก่ผู้ที่ได้เห็นในสมัยต่อมา พุทธศิลป์ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในสมัยนี้ คือการสร้า่งพระพุทธรูป แต่เดิมพวกหินยานไม่บูชาพระพุทธเจ้าอย่างพระเป็นเจ้า หรือเทพเจ้า จึงไม่ทำรูปเคารพ การสร้างพระพุทธรูปจึงเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคตินิยมของพวกกรีก และพระพุทธรูปรุ่นแรกของอินเดียก็คงสร้างขึ้นโดยอาศัยช่างชาวกรีก โดยเหตุที่พระพุทธรูปรุ่นแรก คือ พระสมัยคันธาระนั้น มีเค้าหน้าเป็นแบบกรีก-โรมัน  
   แหล่งอ้างอิง ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน.ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2518.

 •  

   

   

   

  สร้างโดย: 
  น.ส.นภัสสชนก เคหะธูป และ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์