อารยธรรมอินเดียโบราณ:สมัยจักรวรรดิ

รูปภาพของ lenneyuna

อารยธรรมอินเดียโบราณ

Ancient India Civilization

 

ขอขอบคุณ ภาพสวยๆ จาก  http://images.north40commerce.com/TheAncientWeb/pop/9788854401679.jpg 

 

 

 

อิทธิพลของเปอร์เซียและกรีก

          อิทธิพลของเปอร์เซียและกรีกที่เห็นได้ชัดคือศิลปะส่วนอิทธิพลด้านการปกครองและระเบียบทางสังคมไม่ปรากฏเลย เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยกทัพกลับไปแล้ว ได้ทิ้งกองทหารไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และได้โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางแคว้นปัญจาบ เพื่อจุดประสงค์ในทางการเมืองทั้งเพื่อส่งเสริมการค้าและการเดินเรือในลุ่มแม่น้ำสินธุ อย่างไรก็ตามกองทหารเหล่านั้นตั้งประจำอยู่ไม่นาน เมื่อจันทรคุปต์แห่งราชวงศ์โมริยะขึ้นมามีอำนาจ ก็ได้ทำการกวาดล้างอิทธิพลของมาซีโดเนียหมดไป

         ถึงแม้ว่าทั้งเปอร์เซียและกรีกจะมิได้ทิ้งอิทธิพลอันใดที่เด่นชัดเป็นพิเศษในอินเดีย แต่ผลของการรุกรานครั้งนี้นับว่าสำคัญยิ่งต่อโลกเป็นส่วนรวม คือเป็นครั้งแรกที่อินเดียเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ประเทศต่างๆทางตะวันตก เป็นการปลูกฝังสัมพันธไมตรีระหว่างโลกภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก การเดินทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เส้นทางต่างๆ ที่กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ในการเดินทัพ ช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างกว้างขวางในวิชาภูมิศาสตร์ เส้นทางดังกล่าวก็ได้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขายทั้งทางบกและทะเลในสมัยต่อมา

         ชาวกรีกที่ยังคงเหลืออยู่บ้างในดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักอินเดีย และต่อมาอิทธิพลอันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเห็นได้ชัด ชาวอินเดียรับเอาการทำเงินเหรียญกษาปณ์และการศึกษาวิชาดาราศาสตร์มาจากชาวกรีก  ในขณะเดียวกันความคิดเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาของอินเดียก็ได้ถ่ายมอดไปสู่นักคิดและนักปราชญ์ชาวกรีก ศิลปะแบบกรีกก็เป็นที่นิยมเลื่อมใสเป็นอย่างมากในหมู่ศิลปินชาวอินเดีย สรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านศิลปวิทยาการเป็นผลสำคัญอันสืบเนื่องมาจากการรุกรานครั้งนี้

เส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าสำคัญ

 

ภาพจาก http://2.bp.blogspot.com/_xqz-ZTTNASo/SzO63fgX6HI/AAAAAAAACAo/_mSzaoCgvk0/s1600-h/silk+road.gif

แหล่งอ้างอิง ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน.ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2518.

สร้างโดย: 
น.ส.นภัสสชนก เคหะธูป และ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์