คำถาม

คำถาม 1 ยาเสพติด หมายถึงอะไร

ก. ยาที่จัดหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด

ข. สารที่เมื่อนำเข้าสู้ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจและจะทำให้ติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำ

ค. เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและทำให้แข็งแรง

 ง. เป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เฉลยข้อที่ 1

2 ยาเสพติดชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทมีกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท

ค. 5 ประเภท

ง. 6 ประเภท

เฉลยข้อที่ 2

3. ยาเสพติดชนิดใดที่มีการออกฤทธิ์แบบกระตุ้นประสาท

ก. เฮโรอีนและ เห็ดขี้ควาย

ข. ยาอี กระท่อม โคเคน

ค. ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ

ง. ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา

เฉลยข้อที่ 3

4. ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืชคืออะไร

ก. กัญชา

ข. เฮโรอีน

ค. ทินเนอร์

ง. ยาอี

เฉลยข้อที่ 4

5. สาเหตุของการติดยาเสพติด คืออะไร

ก. อยากทดลอง

ข. ความคึกคะนอง

ค. ถูกคนอื่นชักชวน

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อที่ 5

6. ลักษณะทั่วไปของผู้ที่ติดยาเสพติด

ก. เข้าสังคมง่าย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข. มีอาการอาเจียน น้ำมูกน้ำตาไหล ทุรนทุราย คลุ้มคลั่ง

ค. สดใสร่าเริง

ง. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนบุคคลทั่วไป

เฉลยข้อที่ 6

7. การป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติดทำได้โดยวิธีใด

ก. คบเพื่อนที่ไม่ดี

ข. ไปเที่ยวสถานที่เริงรมย์ในยามราตรี

ค. รับของจากคนแปลกหน้า

ง. ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด

เฉลยข้อที่ 7

8.การรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดทำได้โดยวิธีใด

ก. การให้ความรู้เกี่ยวกับยาม้าหรือยาบ้าแก่ผู้เสพติดแล้ว

ข. ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้เสพติด

ค. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยรอบของผู้ติดยาม้าหรือยาบ้า

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อที่ 8

9. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดยาเสพติดคืออะไร

ก. อยู่ชุมชนแออัดที่เป็นแหล่งมั่วสุม

ข. ออกไปเล่นกีฬากับเพื่อนเป็นประจำ

ค. ดูหนังกับครอบครัว

ง. อ่านหนังสือเตรียมสอบ

เฉลยข้อที่ 9

10. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมีชื่อว่าอะไร

ก. TO BE NUMBER ONE

ข. หนึ่งใจเดียวกัน

ค. My best bodyguard

ง. สู้เพื่อแม่

เฉลยข้อที่ 10

สร้างโดย: 
อิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์ เเละ ครู สมพร ฉ่ำเอี่ยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์