แบบทดสอบ

 

 

1. ศัพท์ในข้อใดเป็นพวกเดียวกันทั้งหมด
a)  piment      vert                gris
b) tomate      aubergine        livre
c) chou         carotte            maïs
d) champignon menthe         montagne


 

 

 

2. ดอกไม้ชนิดใดเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ฝรั่งเศส
a) La gloir  du  matin
b) Le  cactus
c) Le  muguet
d) Le  Lys

 

 

 

3. ข้อใดเป็นสัตว์ 4 เท้า ทั้งหมด
a)  fourmi crevette crabe
b) chiot chat  mouton
c) coq insecte cygne
d) papillon cheval  crocodile

 

 

 4. A:  Comment allez-vous?
B:  ……………………………
a)  Je  vais  à  Paris.
b)  Je  vais  du  Canada.
c)  Je  vais  bien.
d)  Je  suis  professeur  du  français.

   

 


5. A:  Comment  vous  appelez-vous?
a)  Je  m’appelle  Paul.
b) Je  suis  malade.
c)  J’ai  froid.
d) J’ai  mal  à  la  tête.

    

 

6. A:…………………………….?
B: J’ai  20  ans.
a)  Qu’est-ce que c’est ?
b) Combien ?
c) Tu  as  quel  âge ?
d) Tu  habites  où ? 

 


 

7. เมื่อเพื่อนของเราทำของหาย เราควรพูดอย่างไรกับเพื่อน
a) Félicitation !
b) Je t’aime.
c) Ne  t’en  fais  pas.
d) Je  vous  en  pris.

 

 

 

8. เมื่อเราไม่สบายควรไปที่ใด
a) L’école
b) Le cabinet  médical
c) L’hôtel
d) Le cimetière

 

 

 

9. [Au téléphone]  A:  Bonjour
B:  …………………………..
a) Je  voudrais  parler  à …..
b) Je  vais  vous  appeler  plus  tard.
c) Restez  en  ligne  un  instant, s’il vous plaît.
d) Avez-vous  le  menu  en  anglais?

 

 

 

10.   เมื่อมีแขกมาที่บ้านเราควรพูดทักทายอย่างไร
a)  Qu’il  fait  chaud!
b) Très  bien
c) Au  revoir
d) Bienvenu

 

 

 

 

 

     
สร้างโดย: 
นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป และ นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์