ประวัติสถานที่ "ถนนสี่พระยา"

   

         
        

 

รูปถนนสี่พระยาในอดีต (ซ้าย) : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/881/16881/images/story25/tw07.jpg
รูปถนนสี่พระยาปัจจุบัน (ขวา) : http://www.goldgear2475.com/images/pti/history/cbpti1/cb8.jpg

ถนนสี่พระยา

      ถนนสี่พระยา ชื่อถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนพระรามที่ ๔ ชื่อของถนนมาจากชื่อข้าราชการบรรดาศักดิ์เป็นพระยา ๔ ท่าน
      ในรัชสมัยพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการขยายอาณาเขต เมืองหลวง มีผู้มองเห็นการณ์ไกล กว้านซื้อที่ดินชานเมืองเพื่อแบ่งขาย และเพื่อให้ที่ดินได้ราคาดีจึงต้องตัดถนนผ่านที่ดิน อย่างเช่น หลวงสาธรราชายุกติตัดถนนสาธร เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ตัดถนนสุรวงศ์และถนนเดโชเป็นต้น พระยาทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง พระยาพิพัมน์โกษา พระยานรฤทธิราชหัช และ พระยานรนารภภักดี ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ร่วมทุนกันกว้านซื้อที่สวนระหว่างถนนสุรวงศ์กับคลองผดุงกรถุงเกษม พร้อมกับตัดถนนผ่านที่นั้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นถนนหลวง จึงโปรดพระราชทานนามถนนให้มีนัยเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ตัดถนนสายนี้ คือ “ถนนสี่พระยา”


 

สร้างโดย: 
นางมาลัยวรรณ จันทร และ นางสาวนิรชา ชินพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์