การเมือง สังคม เศรษฐกิจ

 

         กรีกได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตย นครรัฐกรีกที่พัฒนาการปกครองของตนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดคือนครรัฐเอเธนส์ การปกครองของนครรัฐเอเธนส์ในชั้นต้นก็คล้ายคลึงกับนครรัฐอื่นๆของกรีก คือในสมัยต้นๆ เป็นการปกครองระบบกษัตริย์ ต่อมาเป็นการปกครองโดยอภิสิทธ์ที่เป็นคนกลุ่มน้อยต่อจากนั้นจึงวิวัฒนาการเป็นรูปการปกครองแบบประชาธิปไตย
         ระบอบประชาธิปไตยของกรีกเป็นประชาธิปไตยในวงจำกัด เฉพาะคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนได้แก่ชายที่มีอายุ 21 ปี และเกิดจากบิดามารดาที่เป็นเสรีชนชาวเอเธนส์ จากจำนวนประชากรทั้งหมดของนครรัฐเอเธนส์ 315,000 คน จำนวน  43,000 คน เท่านั้นที่ถือว่าเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองและมีสิทธิ์ ที่จะเข้ารับใช้รัฐด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตุลาการ คนเหล่านีจะต้องมีเวลาว่างและพร้อมเสมอที่จะเข้ามารับใช้รัฐไม่ว่าเวลาใด คนเหล่านี้จึงต้องเป็นคนที่ไม่ต้องรับใช้ผู้อื่น ไม่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ


องค์กรสำคัญในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนส์ คือ

•  สภาราษฎร

•  สภาห้าร้อย

•  ด้านตุลาการ

  

  

สร้างโดย: 
นางสาว ปวีณา วิริยะมั่นพงศ์ และครูที่ปรึกษา คุณครูพีรทิพย์ สุคันธเมศวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์