ครูรัตนา สถิตานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล่าฯ แต่งตั้งเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ครูรัตนา  สถิตานนท์  ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ.๕)  สาขาวิชาภาษาไทย  นับเป็นครูภาษาไทยคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย

ครูรัตนา  สถิตานนท์  มีเกียรติประวัติดีเด่น  เป็นที่ประจักษ์  ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

-  ครูภาษาไทยดีเด่น  ของ  คุรุสภา

-  รางวัลเชิดชูเกียรติ  คุรุสดุดี  ของ คุรุสภา

-  ครูต้นแบบ  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

-  ครูแห่งชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

- รางวัลเชิดชูเกียรติ  บุษบกทอง  ของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  มาโดยลำดับ คือ

สายที่ ๑  ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย

สายที่ ๒  ปฐมาช้างเผือก

สายที่ ๓ มหาวชิรมกุฎ

 

 

 

 

สร้างโดย: 
รัตนา สถิตานนท์
แหล่งที่มา: 
รัตนา สถิตานนท์

นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั้งประเทศที่ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย ขอคุณความดีที่ท่านได้ทำ จงดลบันดาลให้ท่านอยู่ดีมีสุขตลอดไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์