การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ ICT ในสถานศึกษา

รูปภาพของ samrite

ด้วย  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการบริหารจัดการ  ICT  ในสถานศึกษา  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  เชียงใหม่  โดยแบ่งเป็น  3  รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่  1  วันที่  17  พฤศจิกายน  2553  ประกอบด้วยผู้บริหารในอำเภอแม่แตง  จำนวน  41  คน 

รุ่นที่  2  วันที่  18  พฤศจิกายน  2553  ประกอบด้วยผู้บริหารในอำเภอแม่ริม และสันทราย  จำนวน  53  คน

รุ่นที่  3  วันที่  19  พฤศจิกายน  2553  ประกอบด้วยผู้บริหารในอำเภอพร้าว  และสะเมิง  จำนวน  45  คน   

สร้างโดย: 
สัมฤทธิ์
แหล่งที่มา: 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์