รับสมัครโครงการวิทยากรประจำจังหวัด

รูปภาพของ ssspoonsak

มาร่วมปลูกต้นกล้า

"เสริมสร้างทุนปัญญา"

เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรกับทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โอกาสดีๆของท่านมาถึงแล้ว มาร่วมปลูกต้นกล้า เสริมสร้างทุนปัญญา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ดำเนินงานเพื่อสังคมเป็นสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยเชื่อมั่นว่าทั้งสองปัจจัยนี้เป็นรากฐานหลักอันสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติของเราให้แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู-อาจารย์ พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาคุณภาพและภาวะผู้นำของบุคลากรทางการศึกษา มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ..2551

นอกจากนี้ มูลนิธิฯได้จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ชนิดที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ดูแลระบบในหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในปี พ.. 2554 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายมุ่งจะขยายโครงการอบรมด้านการศึกษาไปสู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะการสอนเฉพาะด้านมาเป็น “วิทยากรประจำจังหวัด” ดังนี้

1) ด้านการสอนตาม 8 กลุ่มสาระวิชา ดังนี้ ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

ด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีทักษะการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะทาง

โดยเน้นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2) ด้านการสอนโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งมีทักษะการถ่ายทอด

เกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เป็นอย่างดี

หมายเหตุ : นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ทางมูลนิธิต้องการผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณการถ่ายทอดมาร่วมงานกับเรา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าวิทยากร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการอบรมอย่างเหมาะสม

ทางมูลนิธิฯจะจัดอบรมให้กับวิทยากรประจำจังหวัดทุก 6 เดือน เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สนใจดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ที่ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 026426060-9 ต่อ 2016 , 2116

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www5.sakdibhornssup.org/index/career

น่าสนใจครับโครงการนี้ หากต้องการสมัครต้องทำอย่างไรครับ

ชื่อ        นายรัฐพล    ศิริพิมลวัฒน์

สมัคร     ด้านการสอนโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส

การศึกษาจบปริญญาโท   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ประสบการณ์   เป็นเลขาศูนย์ ICT จัดอบรมให้กับครูในกลุ่ม จังหวัดทุกปี

                   ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมประเภทซอฟแวร์ การใช้โปรแกรม

                   การสร้างงานสื่อการเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์