นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้่าน

         

  

         

    นิทานพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิง  ให้คติแง่คิดหลายอย่างซึ่งถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นโดยปากต่อปากเป็นเวลาช้านาน  ปัจจุบันเริ่มมี    การพัฒนานิทานพื้นบ้านมากมายทำให้น่าสนใจมากกว่าเดิม  จนทำให้นิทานพื้นบ้านไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจะสูญหายไป นิทานที่รวบรวมมานี้จะมุ่งหวังว่าจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เพื่ออนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

สร้างโดย: 
ศุริญาพร เชี่ยวชาญ,ครู รัตนา สถิตานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์