สำนวนไทย

รูปภาพของ sss28818

สุภาษิต 


          สุภาษิต คือคำกล่าวที่ดีงามมีความหมายลึกซึ้ง เป็นคติสอนใจ อ่านแล้วเข้าใจได้โดยไม่ต้องแปลความหมายคำว่าสุภ