ศิลปสมัยล้านนา

รูปภาพของ sss27569

 

  ศิลปะเชียงแสน หรือศิลปะล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘)


เจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคเหนือของไทย พระพุทธรูปมีทั้งหล่อด้วยโลหะ ศิลา รัตนชาติ และปูนปั้น ลักษณะทางศิลปะแบ่งเป็น ๒ ยุค คือ


เชียงแสนยุคแรก (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘) กับเชียงแสนยุคหลัง (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๑)มีลักษณะเก่าแก่มาก คาดว่ามีการสืบทอดต่อเนื่องของ


ศิลปะทวาราวดีและลพบุรีในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศูนย์กลางของศิลปะ ล้านนาเดิมอยู่ที่เชียงแสน เรียกว่าอาณาจักรโยนกต่อมาเมื่อ


พญามังรายได้ย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางของของอาณาจักรล้านนาก็อยู่ที่เมืองเชียงใหม่สืบต่อมาอีกเป็นเวลานาน ลักษณะสำคัญของ


พระพุทธรูปศิลปะล้านนาซึ่งมักเรียกว่าแบบเชียงแสนคือพระวรกายอวบอูม พระ พักตร์อิ่ม ยิ้มสำรวม กระเกตุมาลาเป็นรูปต่อมกลมและดอกบัวตูม


ไม่มีไรพระศกพระศกเป็นแบบก้นหอยพระขนงโก่งรับพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระอุระนูนดังราชสีห์ ท่านั่งขัดมาธิเพชร

แหล่งอ้างอิง


http://www.danpranipparn.com/web/praput/praputta2.html
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 220 คน กำลังออนไลน์