กระต่ายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์

รูปภาพของ sss27859
เป็นกระต่ายที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายที่สุด
มีขนสีขาวตลอดตัว ตาสีแดงหน้าสั้น มีสะโพกใหญ่
 ไหล่กว้าง ส่วนหลังและสีข้างใหญ่มีเนื้อเต็ม
ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้หนัก
4.1-5.0 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 4.5-5.5 กิโลกรัม
เป็นกระต่ายพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์
ลักษณะตัวใหญ่กว่ากระต่ายไทย
มีขนสีขาวจนถึงเหลืองอ่อนๆ หูยาว
ตาแดงมีลักษณะลำตัวอ้วนตัน ใช้สำหรับเป็นอาหาร