ปฏิทินสุริยคติ

รูปภาพของ sss27590

ปฏิทินสุริยคติ คือ ปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ ความยาวนานของปีโดยเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาล

ปฏิทินสุริยคติ ได้แก่

ปฏิทินเกรกอเรียน
ปฏิทินจูเลียน
ปฏิทินคอปต์(ไอยคุปต์)
ปฏิทินญะลาลีย์อิหร่าน
ปฏิทินสุริยคติไทย
ปฏิทินเหล่านี้มี 365 วัน ในหนึ่งปี และเพิ่มวันหนึ่งวันในปีอธิกสุรทิน

ปฏิทินสุริยคติที่แสดงดิถีจันทร์ด้วย เรียกว่า ปฏิทินสุริยจันทรคติ ได้แก่

ปฏิทินฮิบรู
ปฏิทินจีน
ปฏิทินจันทรคติไทย
นอกเหนือจากนี้ ยังมีปฏิทินที่ไม่ใช่ปฏิทินสุริยคติ เช่น ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ อันเป็น ปฏิทินจันทรคติของศาสนาอิสลาม, ปฏิทินที่สอดคล้องกับคาบซินอดิกของดาวศุกร์ และปฏิทินที่สอดคล้องกับการขึ้นของดาวฤกษ์ในท้องฟ้า

http://www.thaigoodview.com/files/u31272/images2222.jpg