ความหมายของธุรกิจเจ้าของคนเดียว

รูปภาพของ sss27740

ความหมายของธุรกิจเจ้าของคนเดียว

แหล่งที่มาของภาพ http://www.anattara.com/images/thinking.jpg

      ความหมาย   การประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว  เป็นการดำเนินกิจการที่บุคคลเพียงคนเดียว  เป็นเจ้าของลงทุประกอบกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร  และรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  ถ้าเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก  ผู้ประกอบการลักษณะนี้เรียกว่า เจ้าของ  แต่ในกรณ๊ที่กิจการมีขนาดใหญ่  มักเรียกว่า  ผู้จัดการ  โดยทั่วไปแล้ว  การประกอบการแบบนี้  อาจมีป้ายหรือยี่ห้อ  โดยอาศัยชื่อเจ้าของร้าน  เช่น ร้านพรชัยไก่ย่าง  สามชัยมอเตอร์ ร้าน โด ดี โด โดนัท Grand Neo Hair Stylist เป็นต้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์