ข้อสอบปลายภาควิชาภาษาไทย ป.3 (มีข้อเลือก)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

ข้อสอบปลายภาค
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน  ๒๕ ข้อ เวลา  ๑ ชั่วโมง
.............................................................................................................................................

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด

๑.ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า
     ก. หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่                              ข. ปากกาด้ามนี้ไม่ใช่ของฉัน
     ค. น้องนอนหลับอย่าเสียงดัง                               ง. น้ำในกากำลังเดือด


๒. กระต่ายขาวลูก                    เจ้าพักอยู่ที่...............................
      หมาป่ามันไป................     จง.....................เปิดประตู
       คำสัมผัสสระที่นำมาเติมคือข้อใดตามลำดับ
      ก. ใด    ใกล้  ได้                                    ข. ไหน    ไกล    ได้
      ค. ใด    ไหน   ไม่                                  ง. ไหน     ไกล    ไม่


๓. เขายืนเป็น....................ว่าเขาไม่ผิด   จากประโยคนี้ควรเติมสำนวนใดจึงถูกต้อง
      ก.  กระต่ายแหย่เสือ                                ข. กระต่ายขาเดียว
      ค. กระต่ายหมายจันทร์                            ง. กระต่ายตื่นตูม


๔. คติสอนใจที่ได้จากนิทานอีสปเรื่อง  หมาป่ากับลูกแกะ คือข้อใด
       ก. คนที่พูดจาเหลวไหลมักไม่มีใครเชื่อถือ
       ข. ชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็กต่างก็มีคุณค่าในตนเอง
       ค. ผู้มีปัญญาย่อมหาหนทางเอาตัวรอดได้ยามเมื่อมีอันตราย
       ง. คนพาลมักหาเรื่องรังแกผู้อื่นเสมอถึงแม้จะไม่มีเหตุผล


๕.  เรื่องใดไม่ใช่นิทานของอีสป
       ก. การต่ายกับเต่า                                      ข.ราชสีห์กับหนู
       ค. หมากับเงา                                            ง. ทรามวัยกับไอ้ตูบ


๖. เขาพูด .......................เพราะความกลัว   ควรเติมคำเกี่ยวกับเสียงใดลงในช่องว่าง
        ก. เสียงขุ่น                                               ข.เสียงทุ้ม
        ค. เสียงสั่น                                               ง.เสียงกระแทกกระทั้น


๗. ข้อใดเป็นคำในแม่กกทุกตัว
        ก. ใส่ปลอก   กระบอก   หลอกลวง           ข. พวกพ้อง  น้องพี่  มีปีก
        ค. ตะกร้า     หญ้าแพรก  แปลกใจ              ง. แตกหัก  จักตอก  ดอกบุก


๘.  เด็ก ๆ จ๋า อย่ามัวแต่.................................อยู่เลย เดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทัน  ควรเติม
      สำนวนใดในช่องว่าง
        ก. เอาหูไปนา เอาตาไปไร่                         ข. โอ้เอ้วิหารราย
        ค. เออออห่อหมก                                      ง. เอาน้ำลูกท้อง


๙.  ข้อใดไม่ใช่ แม่   ก  กา  ทั้งหมด
        ก. หญ้าคา  ทะเล  ในเล้า                           ข. น้ำหมาก   เวลาดึก  กระบุง
        ค. หน้าตา  ใส่ใจ  ปูม้า                              ง. ในน้ำ  แม่กา  ไล่เห่า


๑๐.  แม่ของฉันสวมเสื้อผ้าไหมเมื่อวานนี้   คำใดเป็นกริยาของประโยค
        ก. แม่            ข. ของฉัน          ค. สวม         ง. ผ้าไหม


๑๑. คำราชาศัพย์คำว่า    “   พระขนง .”  แปลว่าอะไร
        ก. คิ้ว              ข.  หู                 ค. ตา             ง. ปาก


๑๒. คำราชาศัพย์คำว่า    “   พระนาสิก ”  แปลว่าอะไร
        ก. หู                ข. ตา                  ค. จมูก          ง. คอ


๑๓. คำราชาศัพย์คำว่า    “   พระเนตร  “ แปลว่าอะไร
        ก. มือ               ข. หู                   ค. ตา             ง. ปาก


๑๔. ประโยคใดเรียงคำไม่ถูกต้อง
        ก. ฉันชอบดูข่าวในพระราชสำนัก
        ข. ทุกคนควรออกกำลังกาย
        ค. น้องวิ่งจรวดเหมือนเร็ว
        ง. ฉันทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์


๑๕.  ลุงมั่น .......................( เชิญ ) พระสงฆ์ ๙ รูป ไปทำบุญบ้าน
      ควรจะเติมคำใดในช่องว่างให้เหมาะสม
         ก. นิมนต์                            ข. อาราธนา
         ค. อาพาธ                           ง. จำวัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์