เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่

รูปภาพของ ttumonlada

9.  พิจารณาตารางที่กำหนดให้ต่อไปนี้

8

6

5

10

11

12 

 16

15

14

 13

จากตาราง  แต่ละช่องมีหมายเลขกำกับไว้  จงหาจำนวนวิธีนำลูกบอล  A  และ  B  ใส่ลงในช่อง ( 1 ช่อง ใส่ลูกบอลได้ 1 ลูก )

โดยที่ลูกบอลทั้งสองจะต้องอยู่ในช่องที่มีด้านอยู่ติดกันเสมอ  จะทำได้กี่วิธี  

                 เฉลย

                          กรณี 1  ให้  ลูก  A  ใส่ลงในช่องที่มีด้านติดกับช่องอื่น ๆ  2  ด้าน  มี  4  ช่อง  ( 1 , 4 , 13 , 16 )

                                       จะได้ จำนวนวิธีการใส่ ลูกบอล A , B =  2 x 4  =  8  วิธี

                         กรณี 2 ให้  ลูก  A  ใส่ลงในช่องที่มีด้านติดกับช่องอื่น ๆ  3  ด้าน  มี  8  ช่อง  ( 2 , 3 , 8 , 9 , 5 , 12 , 14 , 15 )

                                     จะได้ จำนวนวิธีการใส่ ลูกบอล A , B =  3 x 8  =  24  วิธี

                         กรณี 3 ให้  ลูก  A  ใส่ลงในช่องที่มีด้านติดกับช่องอื่น ๆ  4  ด้าน  มี  4  ช่อง  ( 6 , 7 , 10 , 11 )

                                     จะได้ จำนวนวิธีการใส่ ลูกบอล A , B =  4 x 4  =  16  วิธี

                         ดังนั้น  จำนวนวิธีนำลูกบอล  A และ  B  ใส่ลงในช่อง  8 + 24 + 16  =  48  วิธี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์