เฉลยแบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่

รูปภาพของ ttumonlada

26.  ลูกบอลสีแดง  6  ลูก  สีขาว  3  ลูก ( บอลสีเดียวกันถือเป็นของเหมือนกัน )

        จะมีวิธีเรียงเป็นแถวได้กี่วิธีโดยให้ลูกบอลที่อยู่หัวแถวและท้ายแถวเป็นสีเดียวกัน    

                เฉลย

                          กรณีที่  1    ลูกบอลที่อยู่หัวแถวและท้ายแถวเป็นสีแดง      ( ด O O O O O O O ด )

                                           ลูกที่  2  ถึงลูกที่  8  จะเป็นสีแดง  4  ลูก  สีขาว  3  ลูก ( สีเดียวกันเหมือนกัน )

                                           ดังนั้น  จัดเรียงได้     7! / 4!3!  =  35   วิธี

                         กรณี  2    ลูกบอลที่อยู่หัวแถวและท้ายแถวเป็นสีขาว      ( ข O O O O O O O ข )

                                           ลูกที่  2  ถึงลูกที่  8  จะเป็นสีแดง  6  ลูก  สีขาว  1  ลูก ( สีเดียวกันเหมือนกัน )

                                           ดังนั้น  จัดเรียงได้     7! / 6!  =  7   วิธี

              ดังนั้น  วิธีเรียงเป็นแถว   =  35 + 7  =  42   วิธี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์