แบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ในห้องครู มนลดา กล่อมแก้ว

รูปภาพของ ttumonlada

71.  มีเก้าอี้  9  ตัวเรียงเป็นแถวตรง  จัดให้สามี – ภรรยา  4  คู่  นั่งถ่ายรูป  โดยที่แต่ละคู่จะนั่งที่ติดกันเสมอ  จะนั่งได้กี่วิธี

       ( เฉลยข้อ  71 )

72.  จากอักษรในคำว่า  “ PLATITUDE”  นำมาจัดเรียงใหม่  โดยให้ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยสระเสมอทุกครั้ง  จะทำได้ทั้งหมดกี่วิธี

        ( เฉลยข้อ  72 )  

73.  มีแจกัน  3  ใบ  ดอกไม้  6  ช่อ ช่อละดอกสีต่างกัน  จะปักช่อดอกไม้ลงในแจกันทั้ง  3 ใบ 

       โดยให้มีดอกไม้อยู่ในแจกันทุกใบ  จะทำได้ทั้งหมดกี่วิธี      ( เฉลยข้อ  73 )

74.  จากเซตของจำนวน { 0 , 1 , 2  , 3  , 4  , 5  , 6 , 7 } นำมาสร้างจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง  2,000  กับ  6,000 

       จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน      ( เฉลยข้อ  74 )

75.  มีลูกปิงปอง  3  ลูก  ถ้วยแก้ว  7  ใบ  จะมีวิธีนำลูกปิงปองใส่ลงในถ้วยแก้ว  โดยถ้วยแก้ว  1  ใบห้ามใส่เกิน  2  ลูก  จะทำได้กี่วิธี

        ( เฉลยข้อ  75 )  

76.  มีสลาก 7 ใบ  ซึ่งในแต่ละใบเขียนหมายเลขกำกับใบละหมายเลขเป็น  21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26  และ  27 

       ให้หยิบสลากออกมา  2  ใบ  โดยการหยิบทีละใบแล้วได้ผลรวมเป็นเลขคู่  จะมีได้กี่วิธี   ( เฉลยข้อ  76 )

77.  จำนวนวิธีในการเรียงอักษร  4  ตัว  ซึ่งแตกต่างกันหมดทุกตัวจากอักษรในคำว่า “CAMEROON”  จะมีได้ทั้งหมดกี่วิธี  

      ( เฉลยข้อ  77 )

78.  ในการประชุมกรรมการตึกซึ่งมีห้องเรียน  5  ห้อง  แต่ละห้องส่งตัวแทนมาห้องละ  3  คน 

        ต้องการเลือกกรรมการบริหารงานอย่างหนึ่งจำนวน  5  คน  โดยที่  2  คนจะมาจากห้องเดียวกัน 

        อีก  2  คนก็มาจากห้องเดียวกันอีก  และอีก  1  คนก็มาจากอีกห้องหนึ่งต่างกัน  ( ได้กรรมการจาก  3  ห้อง ห้องละ  2 , 2 , 1

        คน )  จะเลือกได้กี่วิธี   ( เฉลยข้อ  78 )

79.  มีปากกา  6  ด้ามสีต่างกัน  ต้องการแบ่งให้เด็ก  3  คน  โดยทุกคนได้ปากกาอย่างน้อย  1  ด้าม  จะจัดแบ่งได้กี่วิธี  

       ( เฉลยข้อ  79 )

80.  ในการสอบสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง  มีผู้เข้าสอบเป็นชาย  5  คน  และหญิง  3  คน  ทุกคนมีอายุต่างกันหมด  โดยเข้าสอบทีละคน 

       ซึ่งสำหรับผู้หญิงจะเข้าสอบก่อนหรือหลังอย่างไรก็ได้  แต่ผู้ชายที่อาวุโสกว่าต้องเข้าสอบก่อนผู้ชายที่อาวุโสน้อยกว่า  

       จงหาว่าจะมีวิธีจัดลำดับการเข้าสอบนี้ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธี    ( เฉลยข้อ  80 )

ตั้งแต่ข้อ30เป็นต้นไปยังไม่มีเฉลยหรือค่ะ

หนูต้องการเฉลยค่ะคุณครูเพราะหนูเรียนที่โรงเรียนชนบทไม่เรียนพิเศษค่ะ

ดูเฉลยไม่ได้ค่ะ

 

 

ทำไมบางข้อดูเฉลยไม่ได้อ่ะค่ะ

 

จะดูเฉลยยังไงค่ะ

 

ครูครับ ถ้าจัดคนนั่งเป็นวงซ้อนกันเป็นวงแหวน

สมมติข้างในมี 10คน ข้างนอกมี10 คน โดยทั้ง2วง (ในกับนอก)  ไม่ต้องสลับกัน

ผมสงสัยว่า มันจัดเรียงได้เท่าไหร่ 9!10! หรือเปล่าครับ หรือ 9!9! แล้วเพราะอะไรเหรอรับ

 

 

ขอบคุณมากนะครับ...CoolCoolCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์