แบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ในห้องครู มนลดา กล่อมแก้ว

รูปภาพของ ttumonlada

51.  ขี้เมาคนหนึ่งเดินโซซัดโซเซบนถนน  โดยมีการก้าวเดินไปข้างหน้าบ้างเซถอยหลังบ้างอย่างสม่ำเสมอ  ถ้านับได้ว่า 

       เขาก้าวท้าวเดินไปข้างหน้า  11 ก้าว  แต่ปรากฏว่าเขาอยู่ในตำแหน่งห่างจากจุดเริ่ม ต้นเพียง  5  ก้าวเท่านั้น

       จงหาว่าเขาจะมีวิธีก้าวเท้าเดินได้ทั้งหมดกี่วิธี      ( เฉลยข้อ  51 )

52.  จงหาว่า  จำนวนเต็มบวกที่หารผลคูณของ  2^7 x 3^3 x 4^7x 5  ได้ลงตัว  มีทั้งสิ้นกี่จำนวน        ( เฉลยข้อ  52 )

53.  จงหาจำนวนวิธีที่จัดชาย  5 คน  หญิง  3  คน  เข้านั่งที่  8  ที่  โดยหญิงนั่งแยกจากกันหมด      ( เฉลยข้อ  53 )

54.  ในการแข่งขันตอบปัญหาซึ่งมีรางวัลเพียง  4  รางวัล  แต่มีผู้ตอบปัญหาถูกต้อง  12  คน  

        โดยมีตุ้มและตุ้ยรวมอยู่ใน  12  คนนี้ด้วย 

       จงหาจำนวนวิธีแจกรางวัลโดยตุ้มและตุ้ยจะไม่ได้รับรางวัลพร้อมคราวเดียวกัน         ( เฉลยข้อ  54 )

55.  ต้องการเฉลี่ยนักเรียน  10  คน  ไปอยู่ในชมรมต่างๆ กัน  4  ชมรมๆ ละ  2 , 2 , 3 , 3  คน 

       โดยเฉลี่ยให้มีจำนวนใกล้เคียงกันจะทำได้กี่วิธี      ( เฉลยข้อ  55 )

56.  พัดลมแต่ละเครื่องมีระดับความเร็ว ( SPEED )  ต่างกัน  4  ระดับ  ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีพัดลม  4  เครื่อง 

        ถ้าต้องการเปิดพัดลมทั้ง  4  เครื่องนี้  โดยให้พัดลม  2  เครื่องมีระดับความเร็วเดียวกัน  และอีก  2  เครื่องที่เหลือมีความเร็ว

        ระดับเดียวกันแต่เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่เท่ากับ  2  เครื่องแรก  จะทำได้กี่วิธี        ( เฉลยข้อ  56)

57.  ในการออกสลากกำหนดให้ใช้เลข  5 ตัว  ซึ่งจะออกสลากได้ทั้งหมด  105  ฉบับ 

        ถ้าให้มีรางวัลเป็นเลขท้าย  3  ตัว  จำนวน  5  รางวัล  จะมีสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมดกี่ฉบับ        ( เฉลยข้อ  57 )

58.  เรียงเก้าอี้ไว้ทั้งหมด  x  ตัว  เป็นแถวยาว  จัดให้คน  y  คน  เข้าไปนั่ง  ( y < x )  โดยให้นั่งชิดกันหมด 

        จะจัดให้นั่งได้ทั้งหมดกี่วิธี        ( เฉลยข้อ  58 )

59.  จำนวนเต็มระหว่าง  100 – 1,000  มีเลขที่ซ้ำกัน  2  ตัว  เช่น  112   หรือ  303  เป็นต้น  มีทั้งหมดกี่จำนวน   ( เฉลยข้อ  59 )

60.  ทอดลูกเต๋าพร้อมกัน 3  ลูก 1 ครั้ง  จำนวนวิธีที่ทอดลูกเต๋าแล้วได้แต้มรวมเป็น 12  มีทั้งหมดกี่วิธี     ( เฉลยข้อ  60 )

ตั้งแต่ข้อ30เป็นต้นไปยังไม่มีเฉลยหรือค่ะ

หนูต้องการเฉลยค่ะคุณครูเพราะหนูเรียนที่โรงเรียนชนบทไม่เรียนพิเศษค่ะ

ดูเฉลยไม่ได้ค่ะ

 

 

ทำไมบางข้อดูเฉลยไม่ได้อ่ะค่ะ

 

จะดูเฉลยยังไงค่ะ

 

ครูครับ ถ้าจัดคนนั่งเป็นวงซ้อนกันเป็นวงแหวน

สมมติข้างในมี 10คน ข้างนอกมี10 คน โดยทั้ง2วง (ในกับนอก)  ไม่ต้องสลับกัน

ผมสงสัยว่า มันจัดเรียงได้เท่าไหร่ 9!10! หรือเปล่าครับ หรือ 9!9! แล้วเพราะอะไรเหรอรับ

 

 

ขอบคุณมากนะครับ...CoolCoolCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์