แบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ในห้องครู มนลดา กล่อมแก้ว

รูปภาพของ ttumonlada

41.  จงหาจำนวนวิธีจัดคน  6  คน  ให้นั่งโต๊ะกลม  โดยที่มีอยู่  2  คนปฏิเสธที่จะนั่งติดกัน     ( เฉลยข้อ  41 )

42.  ชาย  5  คน  และหญิง  5  คน เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม  จะมีวิธีจัดให้ผู้หญิงทั้ง  5  คนนั่งติดกันเสมอ  ได้กี่วิธี  ( เฉลยข้อ  42 )

43.  ให้เส้นตรง  AB  ขนานกับเส้นตรง  CD  ถ้ามีจุด  6  จุดบนเส้นตรง  AB  และอีก  4  จุด  อยู่บนเส้นตรง  CD 

        แล้วจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ กันได้กี่รูปจากจุดทั้งหมดที่กำหนดให้      ( เฉลยข้อ  43 )

44.  กุญแจชนิดหนึ่งประกอบด้วยวงแหวน  4  วง  ซึ่งแต่ละวงมีหมายเลข  1 , 2 , 3 , 4 , 5  กำกับอยู่เรียงโดยรอบ 

        วิธีไขกุญแจให้ออกได้ต้องหมุนวงแหวนแต่ละวงให้ตัวเลขตรงกับเลขรหัสที่กำหนดไว้  เช่น  4115  หรือ  5324  เป็นต้น 

        จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่หมุนวงแหวนแล้วได้รหัสที่ไขกุญแจไม่ออก      ( เฉลยข้อ  44 )

45.  คณะอาจารย์  25  คน ไปทัศนศึกษาที่เมืองปีนัง  ผู้รับรองได้จัดห้องให้พัก  9  ห้อง  ซึ่งเข้าพักได้ห้องละ  2  คน มี  3  ห้อง 

       เข้าพักได้ห้องละ  3  คน มี  5 ห้อง  ที่เหลือให้พักรวมกันในห้องโถงใหญ่  จะมีวิธีจัดอาจารย์เข้าพักตามห้องดังกล่าวได้กี่วิธี

      ( เฉลยข้อ  45 )

46.  ในการทอดลูกเต๋า  4  ลูก  ที่ทาสีเขียว  สีขาว  สีแดง  และสีเหลือง  อย่างละลูกพร้อมกัน 

        จงหาว่าจะมีวิธีต่างกันกี่วิธีที่ลูกเต๋าสีแดงขึ้นแต้ม  1  เสมอ  และลูกเต๋าทั้งสี่ลูกนั้นขึ้นแต้มที่ต่างกันหมด  ( เฉลยข้อ  46 )

47.  ในการทำข้อสอบปรนัยชนิด  5  ตัวเลือก  คือ  ก , ข , ค , ง  และ  จ  จำนวน  10  ข้อ 

       จะมีวิธีในการเลือกตอบที่ตอบผิดหมดทุกข้อได้กี่วิธี       ( เฉลยข้อ  47 )

48.  มีหนังสือ  5  เล่มที่แตกต่างกัน  นำไปแจกให้เด็ก  3  คน  โดยที่เด็กแต่ละคนต้องได้รับหนังสือแจกทุกคน  จะแจกได้กี่วิธี

      ( เฉลยข้อ  48 )

49.  หนังสือเล่มหนึ่งมีทั้งหมด  30  หน้า  ซึ่งมีที่พิมพ์ผิดอยู่  2  แห่ง จงหาว่าที่พิมพ์ผิด  2  แห่งนั้นอยู่ในหนังสือหน้าต่างๆ กันได้กี่วิธี

       ( เฉลยข้อ  49 )

50.  มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน  10  ตัว โดยที่เป็นพยัญชนะ 6  ตัว และเป็นสระ  4  ตัว  ถ้านำพยัญชนะ  3 ตัว 

       และสระ  3  ตัว  มาจัดเรียงเป็นวงกลม  โดยให้พยัญชนะ  1  ตัว  สลับกับสระ  1  ตัว  จะเรียงได้กี่วิธี  ( เฉลยข้อ  50 )

ตั้งแต่ข้อ30เป็นต้นไปยังไม่มีเฉลยหรือค่ะ

หนูต้องการเฉลยค่ะคุณครูเพราะหนูเรียนที่โรงเรียนชนบทไม่เรียนพิเศษค่ะ

ดูเฉลยไม่ได้ค่ะ

 

 

ทำไมบางข้อดูเฉลยไม่ได้อ่ะค่ะ

 

จะดูเฉลยยังไงค่ะ

 

ครูครับ ถ้าจัดคนนั่งเป็นวงซ้อนกันเป็นวงแหวน

สมมติข้างในมี 10คน ข้างนอกมี10 คน โดยทั้ง2วง (ในกับนอก)  ไม่ต้องสลับกัน

ผมสงสัยว่า มันจัดเรียงได้เท่าไหร่ 9!10! หรือเปล่าครับ หรือ 9!9! แล้วเพราะอะไรเหรอรับ

 

 

ขอบคุณมากนะครับ...CoolCoolCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์