แบบฝึก เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ในห้องครู มนลดา กล่อมแก้ว

รูปภาพของ ttumonlada

  แบบฝึก  เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  การเรียงสับเปลี่ยน  การจัดหมู่ 

 1.  บริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งว่างสำหรับพนักงานใหม่ดังนี้  พนักงานขายของ 10  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  10  ตำแหน่ง  

      พนักงานส่งของ  10  ตำแหน่ง  แต่มีคนมาสมัครเพียง 5  คนเท่านั้น  ซึ่งผู้จัดการบริษัทก็รับเข้าทำงานทุกคน 

      จงหาว่าผู้จัดการจะบรรจุพนักงานทั้ง 5  คนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ได้กี่วิธี          ( เฉลยข้อ 1 )

 2.  จากตัวเลขในเซต  { 0 , 1  , 2  , 6 , 7 , 8 , 9 }  นำมาสร้างเป็นจำนวนคี่  3  หลัก  ที่ใช้ตัวเลขไม่ซ้ำกันเลย 

      จะสร้างได้กี่จำนวน          ( เฉลยข้อ 2 )

3.  มีกิ่งไม้  8  กิ่ง  ซึ่งแต่ละกิ่งจะให้นกเกาะได้เพียง  1  ตัวเท่านั้น    ถ้ามีนกอยู่  5  ตัว  จะเลือกเกาะกิ่งไม้เหล่านี้ได้กี่วิธี

( เฉลยข้อ 3 )

4.  ลูกปิงปอง  6  สีที่แตกต่างกัน  แต่ละสีมี  3  ลูก  ซึ่งเขียนหมายเลข  1 , 2  , 3  ติดไว้เพื่อแสดงความแตกต่างกัน 

     กำหนดให้เลือกหยิบมา  3  ลูก  โดยหยิบทีละลูก 

      จงหาจำนวนวิธีในการหยิบได้ลูกปิงปองเป็น  3  สีที่แตกต่างกันและหมายเลขก็ต่างกันด้วย    ( เฉลยข้อ  4 )

5.  ม้าโยกสำหรับเด็กนั่งเล่นจัดเรียงไว้เป็นวงกลมมี  5  ตัวเหมือนกัน 

     เด็กกลุ่มหนึ่งมี  7  คน  จะจัดให้นั่งเล่นม้าโยกได้ทั้งหมดกี่วิธี  โดยจำกัดม้าโยกแต่ละตัวนั่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

     ( เฉลยข้อ  5 )

6.  จากตัวอักษรในคำว่า “ กนกนครชวนชม ”  ถ้านำมาเรียงกันใหม่โดยไม่สนใจในความหมายของคำ 

     จงหาจำนวนคำที่เรียงกันแล้วอักษร  “ ก ”  อยู่ติดกัน  และอักษร “ ช ”  อยู่ติดกัน  แต่อักษร “ น ” จะอยู่แยกจากกันหมด

    ( เฉลยข้อ  6 )

7.  มีจดหมาย  6  ฉบับที่แตกต่างกัน  และตู้รับจดหมาย  3  ตู้ 

     จะนำจดหมายทั้งหมดใส่ลงตู้ได้กี่วิธี ( ตู้จดหมายแต่ละตู้มีช่องใส่จดหมายช่องเดียว )             ( เฉลยข้อ  7 )

8.  บ้านพักชายทะเลมี  5  ห้อง  เป็นห้องเตียงคู่  3  ห้อง  และห้องเตียงเดี่ยว  2  ห้อง 

      จะจัดคน  8  คนซึ่งมีสามี – ภรรยาคู่หนึ่งรวมอยู่ด้วย  เข้าพักห้องดังกล่าวได้กี่วิธี  โดยสามี – ภรรยาต้องอยู่ห้องเดียวกัน

     ( เฉลยข้อ  8 )

9.  พิจารณาตารางที่กำหนดให้ต่อไปนี้

8

6

5

10

11

12 

 16

15

14

 13

จากตาราง  แต่ละช่องมีหมายเลขกำกับไว้  จงหาจำนวนวิธีนำลูกบอล  A  และ  B  ใส่ลงในช่อง ( 1 ช่อง ใส่ลูกบอลได้ 1 ลูก )

โดยที่ลูกบอลทั้งสองจะต้องอยู่ในช่องที่มีด้านอยู่ติดกันเสมอ  จะทำได้กี่วิธี   ( เฉลยข้อ  9 )

10.  ในการจัดนักเรียน  10  คน  ซึ่งมีนาย ก  และนาย  ข  รวมอยู่ด้วย  ให้นั่งเป็นแถวหน้ากระดาน  แถวละ  5  คน 

จงหาจำนวนวิธีที่จัดแล้วนาย ก และนาย ข  ได้นั่งอยู่ในแถวเดียวกันและนั่งติดกันเสมอต่างกัน  ( เฉลยข้อ  10 )

ตั้งแต่ข้อ30เป็นต้นไปยังไม่มีเฉลยหรือค่ะ

หนูต้องการเฉลยค่ะคุณครูเพราะหนูเรียนที่โรงเรียนชนบทไม่เรียนพิเศษค่ะ

ดูเฉลยไม่ได้ค่ะ

 

 

ทำไมบางข้อดูเฉลยไม่ได้อ่ะค่ะ

 

จะดูเฉลยยังไงค่ะ

 

ครูครับ ถ้าจัดคนนั่งเป็นวงซ้อนกันเป็นวงแหวน

สมมติข้างในมี 10คน ข้างนอกมี10 คน โดยทั้ง2วง (ในกับนอก)  ไม่ต้องสลับกัน

ผมสงสัยว่า มันจัดเรียงได้เท่าไหร่ 9!10! หรือเปล่าครับ หรือ 9!9! แล้วเพราะอะไรเหรอรับ

 

 

ขอบคุณมากนะครับ...CoolCoolCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์